מדיניות פרטיות – מויה תיירות בע"ממויה תיירות בע"מ, המעניקה שירותיה בקשר עם השם והמותג מויה תיירות (להלן: "החברה" או"אנחנו") מכבדת את הפרטיות של המשתמשים (להלן: "המשתמש" או "המזמין" "אתה") באתר (להלן: "האתר") ו/או בקשר עם ביצוע פעולות באתר (להלן: "השירותים") ומחויבת להגן על המידע האישי שנאסף אודותיך. אנו מאמינים כי למשתמשים שלנו הזכות להכיר את המדיניות שלנו בנוגע לאיסוף ושימוש במידע המתקבל על ידינו בזמן השימוש בשירותים. למונחים המופיעים במדיניות פרטיות זו (להלן: "מדיניות הפרטיות") תהיה המשמעות הנודעת להם בתנאי השימוש, הזמינים בלינק [לינק לתנאי השימוש](להלן: "תנאי השימוש"), אלא אם נאמר במפורש אחרת במדיניות פרטיות זו.
מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והיא מתייחסת, כמובן, גם לנקבה.

1.        הסכמה  

אנא קרא בעיון: בעצם הכניסה, הגישה ובעצם השימוש באתר ובשירותים אתה מביע את הסכמתך לתנאים המופיעים במדיניות פרטיות זו, לרבות הסכמתך לאיסוף המידע האישי שלך (כהגדרתו להלן), לעיבודו, ולשמירתו במאגרי מידע של החברה.
המידע האישי ישמש לצורך מתן השירותים בלבד (כגון שיחת טלפון לפרטים שהוזנו, משלוח עדכונים והודעות פרסומיות, הצעת מוצרים העשויים להיות רלוונטיים על בסיס הסטוריית הרכישות וכו') כמפורט במסמך זה.
אישור למשלוח הודעות פרסומיות: במסגרת השירותים ישלחו אליך הודעות פרסומיות ושיווקיות שונות, לרבות מידע אודות מבצעים, הנחות ושירותי תיירות. בעת רישומך לשירותים הסכמת באופן מלא ומודע לקבלת הודעות כאמור. למען הסר ספק, במתן הסכמתך זו ובשימושך בשירותים, הנך מסכים לקבלת הודעות כאמור. המשתמש רשאי להסיר את כתובת האי-מייל מרשימת התפוצה או לבטל קבלת הודעות פרסומיות נוספות למכשיר הנייד באמצעות לחיצה על כפתור ההסרה ("Unsubscribe") אשר יופיע במייל או בהודעה. אנא קראו את סעיף 12 להלן.

2.        איזה מידע אנחנו רשאים לאסוף אודות המשתמשים שלנו?

אנו אוספים שני סוגים של מידע מהמשתמשים באתר:
       א.       הסוג הראשון של מידע שהחברה אוספת הנו מידע אנונימי ואינו מזהה (להלן: "מידע לא אישי"). מידע לא אישי הוא כל מידע גלוי אשר זמין לחברה בשעה שהמשתמש משתמש בשירותים, ואינו מאפשר את זיהויו של אותו משתמש. מידע לא אישי כולל מידע אנונימי, טכני וכן מידע שנאסף אודות התנהגות המשתמשים, ועשוי לכלול, בין היתר, את פעילותו של המשתמש בשירותים, את זהות מערכת ההפעלה וסוג מערכת הדפדפן של המשתמש, סוג המכשיר הנייד וגרסת המכשיר הנייד, שפת המכשיר, זרם הקשות (click-stream), דף ההפניה (referral URL), שפת המקלדת, רזולוציית מסך וכיו''ב.
       ב.       הסוג השני של מידע שהחברה אוספת הנו מידע אישי מזהה (להלן: "מידע אישי"). המידע האישי מאפשר לחברה לזהות באופן אישי את המשתמש ובדרך כלל נושא אופי פרטי או רגיש.
·המשתמשים מספקים באופן אוטומטי את ה- IP addressשלהם (או כתובת ה-Macשלהם, לפי המקרה), בהתאם לרשת או למכשיר בהם הם משתמשים. מידע זה נאסף על מנת לשפר את חוויית המשתמשים ולמטרות אבטחה.  
·בנוסף, אנו אוספים מידע אישי הנמסר על ידי משתמשים באופן מודע ומרצונם החופשי במהלך השימוש בשירותים, למשל בעת מסירת פרטי התקשרות.
·בעת מסירת פרטי ההתקשרות, נדרש המשתמש למסור פרטים כגון שם מלא, כתובת מייל ומספר טלפון.  
·ככל שתבצעו יותר פניות לחברה במסגרת האתר, החברה תצבור מידע אודות היסטוריית הגלישה והשימוש באתר.
·במסגרת טופס "צרו קשר" באתר, משתמשים נדרשים למסור פרטי התקשרות בסיסיים, לרבות דוא"ל ומספר טלפון נייד. יתכן כי משתמשים ידרשו בעתיד למסור מידע נוסף.
למען הסר ספק, כל מידע לא אישי אשר קשור או מקושר למידע אישי ייחשב למידע אישי, כל עוד זיקה זו מתקיימת.
יובהר כי החברה לא שומרת פרטי כרטיסי אשראי המשמשים לביצוע הזמנות.
שים לב: אנו לא נאסוף עליך מידע אישי ללא קבלת הסכמתך, אשר ניתנת, בין היתר, במסגרת קבלתך את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות ובעצם שימושך באתר.
אינך מחויב למסור מידע אישי על פי חוק. הנך מסכים ומצהיר בזאת שהמידע האישי שהינך מספק לנו נמסר מרצונך החופשי, על מנת שנוכל לספק עבורך את השירותים המוצעים באתר וכן הינך מסכים כי נשמור את המידע שסיפקת לנו במאגר מידע, בישראל או בחו"ל.

3.        כיצד אנו אוספים מידע אודות המשתמשים שלנו?

המידע נאסף על ידינו באופן עצמאי או באמצעות קבלת שירותים מצד שלישי, שהוא ספק שירותי אחסון מידע עמו אנו עשויים להתקשר – בשני אופנים:  
  • באמצעות כניסתך לאתר ושימושך בו.כאשר אתה מבקר או משתמש באתר, אנו מודעים לעצם השימוש ורשאים לאסוף ולתעד מידע הקשור לשימושך (לרבות מיקומך).
  • אנו אוספים מידע ששיתפת מרצון עם החברה.בעת השימוש בשירותי החברה, לרבות בעת ביצוע הזמנה, מילוי טופס "צרו קשר" או שימוש בצ'אט.

4.        מטרות איסוף ושימוש במידע

אנו משתמשים במידע לא-אישי על מנת:
·     לעשות בו שימוש לצרכים סטטיסטיים, אנליטיים, מחקריים ושיווקיים. כמו כן אנו עושים במידע שימוש לצורך התאמה, פיתוח ושיפור השירותים הניתנים על ידי החברה.
 
אנו משתמשים במידע אישי על מנת:  
  • להעניק את השירותים למשתמש, ובהם מתן שירותי סוכנות נסיעות, מתן מידע לגבי השירותים שמציעה החברה וכיו"ב.
·        להתאים, לפתח ולשפר את השירותים הניתנים על ידי החברה.
  • להציע הצעות, הטבות או הנחות למשתמש.
  • לשלוח מסרים פרסומיים ו/או ניוזלטר ו/או הצעות מסחריות ייעודיות אחרות למשתמשים, וזאת באמצעות דואר אלקטרוני ו/או הודעות SMS, על ידינו בלבד. ניתן לבטל את ההרשאה לקבל הודעות פרסומיות באמצעות הבחירה באפשרות של הסרה.
  • להשיב לשאלות משתמשים ולהעניק שירותי תמיכה טכנית.
  • לקבל מידע כללי אודות המיקום הגיאוגרפי ממנו מחובר המשתמש לאינטרנט, הן לצרכי התאמת השירות, הן לצרכי אבטחת מידע, הן כדי לדעת את המיקום הכללי של המשתמשים, והן לצורך משלוח הצעות מבוססות מיקום.
  • אחסון וניהול המידע במאגרי החברה לצורך מתן השירותים.

5.        שיתוף מוגבל של מידע אישי

החברה לא תמכור ולא תמסחר מידע אישי של משתמשיה. החברה משתמשת במידע האישי למטרות מתן השירותים המפורטות בסעיף 4 לעיל (על ידי החברה). בנוסף, אנו רשאים לגלות מידע אישי לצדדים שלישיים במקרים הבאים: (א) על מנת לספק שירותי סוכנות נסיעות ושירותים נוספים כאמור באתר; (ב) על מנת לעמוד בדרישות כל דין, לצורכי הליך משפטי, צווים, לרבות צווי גילוי או בקשת רשות ממשלתית; (ג) על מנת לאכוף מדיניות פרטיות זו או את תנאי השימוש שלנו, לרבות במסגרת חקירה של הפרות אפשריות של מדיניות הפרטיות או תנאי השימוש; (ד) על מנת לגלות, למנוע או לטפל באופן אחר בתרמית, הונאה או בסוגיות אבטחה ובטחון וכן בבעיות טכניות; (ה) על מנת להשיב לתביעה, דרישה או טענה כי התכנים והשימוש בהם נעשו ללא הרשאה או מפרים זכויות של צדדים שלישיים; (ו) על מנת להשיב לתביעות, דרישות או טענות כי מידע ליצירת קשר (לדוגמה, שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני וכדומה) של צד שלישי פורסם או הועבר ללא הסכמתו או באופן שיש בו משום הטרדה; (ז) על מנת להגן על הזכויות, הקניין, או על הביטחון האישי של החברה, של המשתמשים או של הציבור הרחב; (ח) במקרה של שינוי שליטה בחברה, לרבות בדרך של מיזוג, רכישה, או רכישה של כלל או עיקר נכסיה; ו/או (ט) על פי אישור מפורש של המשתמש לפני הגילוי.
 
למען הסר ספק, החברה רשאית לאסוף, לגלות ולהעביר מידע לא אישי לצדדים שלישיים על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 
 
 

6.        עיון, שינוי או מחיקה של מידע אישי

על פי סעיף 13 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.
אם מסיבה כלשהי, אתה מעוניין לשנות, לעדכן או למחוק את המידע האישי שהעברת לנו, תוכל לשלוח לנו הודעת דואר אלקטרוני עם פירוט בקשתך לכתובת: info@moyagroup.co.ilואנו נעשה מאמצים סבירים על מנת לשנות, לעדכן או למחוק את המידע האישי כאמור, בהתאם לדיני הפרטיות החלים.
שים לב: אלא אם תורה לנו אחרת, אנו רשאים להחזיק במידע האישי שלך, כל עוד הדבר נחוץ באופן סביר עבור המטרה שבגינה נאסף המידע האישי, לרבות אך לא רק, על מנת לעמוד בדרישות, החובות או ההתחייבויות המשפטיות או העסקיות שלנו, לפתרון סכסוכים, לאכיפת התנאים, והכל בהתאם לדיני הפרטיות החלים.

7.        קטינים

על מנת להשתמש באתר עליך להיות מעל גיל שש עשרה (16). אין לנו כוונה לאסוף מידע אישי מקטינים מתחת לגיל שש עשרה (16). במקרה שיובא לידיעתנו כי קטין מתחת לגיל שש עשרה (16) משתמש בשירותים, אנו נחסום משתמש זה, ונעשה כל מאמץ על מנת למחוק מיידית כל מידע אישי שנאסף לגביו. לפניות בעניין זה אנא שלחו הודעת דואר אלקטרוני ל- info@moyagroup.co.il. לעניין זה, אנו שומרים על זכותנו לבקש הוכחת גיל בכל שלב, על מנת למנוע איסוף מידע אודות קטינים.

8.        אבטחה

אנו משקיעים מאמצים רבים ביישום ובשמירה על אבטחת האתר והמידע האישי של המשתמשים (בין בעצמנו ובין באמצעות קבלת שירותים מצדדים שלישיים שהינם ספקי שירותים מוסמכים).אנו מיישמים נהלים ומדיניות אבטחת מידע על מנת להבטיח את אבטחת המידע של המשתמשים ועל מנת למנוע כל שימוש לא מורשה במידע זה. 
יחד עם זאת, איננו יכולים להתחייב ולערוב לכך שגישה לא מורשית למידע האמור לא תתרחש, ולא נהיה אחראיים לכל גישה לא מורשית כאמור ולתוצאותיה.

9.        שירותי צדדים שלישיים

אנו רשאים להשתמש בתוכנה או בשירות של צד שלישי על מנת לאסוף, לאחסן ו/או לעבד את המידע שנאסף בזמן השימוש בשירותי החברה. אנו עושים מאמצים על מנת להתקשר עם צדדים שלישיים המפרסמים מדיניות פרטיות החלה על איסוף, אחסון, עיבוד ושימוש במידע אישי ובמידע לא אישי. יחד עם זאת, לחברה אין כל שליטה על צדדים שלישיים אלה. אנו ממליצים לך לקרוא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של צדדים שלישיים אלה ו/או לפנות אליהם במישרין על מנת שתוכל לדעת אילו סוגי מידע נאספים לגביך.

10.     טכנולוגיות מעקב

בעת השימוש באתר, אנו או צדדים שלישיים עשויים להשתמש בטכנולוגיה אשר מקובלת בתעשייה ומוכרת כ"עוגיות" (cookies) ו-Flashו/או טכנולוגיות מעקב אחרות (להלן: "טכנולוגיות מעקב"). טכנולוגיות מעקב אלה נשמרות על גבי מכשירך ומאפשרות לנו להפעיל מאפיינים מסוימים באופן אוטומטי, וכן להקל ולפשט את חוויית השימוש.
ניתן לנטרל את טכנולוגיות המעקב. למשל, מרבית דפדפני האינטרנט מאפשרים למשתמשים למחוק עוגיות ממכשיר המשתמש, לחסום קבלה של עוגיות או לקבל התראות לפני אחסונן של עוגיות.
עם זאת, יש לשים לב כי אם המשתמש ימחק את טכנולוגיות המעקב או לא יאפשר את אחסונן ו/או אם ישנה את מאפייני ה-Flash,החוויה המקוונת של המשתמש תהיה מוגבלת. אנא עיין בהוראות אשר מצויות בדפדפן שלך או במסך ה"עזרה" על מנת ללמוד עוד על פונקציות אלה.
על פי רוב, טכנולוגיות מעקב של צדדים שלישיים שומרות מידע לא אישי, כגון דפי האינטרנט בהם ביקרת, משך החיפוש שלך וכיו''ב. בכדי לבצע פעולות בנוגע לאפשרויות המעקב של צדדים שלישיים, תוכל לרוב למצוא הוראות במדיניות הפרטיות או בתנאי השימוש שלהם.

11.     העברת נתונים בינלאומית

החברה רשאית להעביר מידע שנאסף אודותיך, לרבות מידע אישי, לגופים קשורים או לספקי שירות צד שלישי (כמפורט במסמך זה) ממדינתך או מסמכות השיפוט בה אתה נמצא, למדינות או לסמכויות שיפוט אחרות בעולם. לתשומת לבך, החברה רשאית להעביר מידע למדינה ולסמכות שיפוט שאינה מחילה חוקי הגנת מידע זהים למקום השיפוט בו אתה נמצא, ואתה מסכים להעברת מידע זה.
 

12.     הודעות פרסומיות ודיוור ישיר

הנך מסכים לכך שנשתמש בפרטים שלך אשר נמסרו לנו מרצונך, כדי שניידע אותך אודות שירותי החברה, וכדי שאנחנו נפנה אליך בהודעות דיוור ישיר (בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981) ו/או מידע שיווקי ו/או פרסומי (לרבות מסרים פרסומיים לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב–1982), וכן למשלוח הטבות או הצעות שלנו, אשר יועברו אלייך באמצעות דואר אלקטרוני ו/או דיוור ישיר ו/או באמצעות SMSו/או הודעות פוש. המשתמש רשאי להסיר את כתובת האימייל מרשימת התפוצה או לבטל קבלת הודעות פרסומיות נוספות למכשיר הנייד באמצעות לחיצה על כפתור ההסרה ("Unsubscribe") אשר יופיע במייל או בהודעה. הינך מאשר כי החברה הודיעה לך כי הנך יכול לסרב לקבל הודעות ותכנים כאמור.

13.     שינויים במדיניות הפרטיות

ההוראות של מדיניות פרטיות זו הינן חלק בלתי נפרד מהאתר ומהמידע הנאסף במסגרתם, ואין להפריד אותן, בכל דרך שהיא מתנאי השימוש שלנו. החברה שומרת על הזכות לשנות מדיניות פרטיות זו בכל זמן, ומבקשת מכלל המשתמשים לשוב ולבקר בדף זה לעיתים קרובות ככל הניתן. אנו נודיע למשתמשים על כל שינוי מהותי בתנאי מדיניות פרטיות זו בדף הבית של האתר ו/או נשלח למשתמש הודעת דואר אלקטרוני בנוגע לשינויים לכתובת הדוא"ל שנמסרה לנו במסגרת השימוש באתר. שינויים מהותיים ייכנסו לתוקף שבעה (7) ימים לאחר שהודעה נשלחה בדואר אלקטרוני, לפי המוקדם. כל שאר השינויים במדיניות הפרטיות ייכנסו לתוקף בתאריך העדכון האחרון של מדיניות פרטיות זו, והמשך השימוש באתר לאחר תאריך העדכון האחרון יהווה הסכמה של המשתמש לכך שהשינויים יחייבו אותו. במידה שמדיניות הפרטיות תתוקן בכדי להיענות לכל דרישה חוקית, התיקונים עשויים להיכנס לתוקף באופן מיידי, או כפי שנדרש על פי הדין, וללא כל הודעה מוקדמת.

14.     שאלות

אם יש לך שאלות כלשהן, או הערות אחרות בנוגע למדיניות פרטיות זו, הנך מוזמן לשלוח לנו הודעת דואר אלקטרוני לכתובת הבאה info@moyagroup.co.ilאנו נעשה את מירב המאמצים לחזור אליך תוך זמן סביר.