ביטול הזמנה – מויה תיירות בע"מ

בכפוף לתנאים הכלליים באתר בהתאם לסעיף 14ט לחוק הגנת הצרכן, להלן דרכי הביטול העומדות בפני הצרכן, בכפוף לתנאי הביטול בתקנון זה, בחוק ותקנות הגנת הצרכן:
 
ביטול באמצעות מילוי פרטים בטופס ביטול הזמנה המופיע מטה.
ביטול באמצעות המייל: info@moyagroup.co.il.
ביטול באמצעות הטלפון במספר 076-5411133 בימים א'-ה' בין השעות 09:00-17:00.
ביטול בע"פ במשרדי החברה ברחוב ראול ולנברג 2, תל אביב-יפו.
ביטול באמצעות דואר רשום בכתובת משרדי החברה: ראול ולנברג 2, תל אביב-יפו (לתשומת לבכם, יש לוודא כי דבר הדואר הרשום יגיע למשרדי החברה בכתובת הנ"ל, לפחות 7 ימי עסקים טרם המועד שנקבע לטיסה, ככל שנותרו ימים אלה, אחרת יש להודיע לחברה באמצעות הטלפון, האינטרנט, הדוא"ל או במקום העסק).

ביטול הזמנה